مقدمه 

بدون شک ، همه مدیران می‌خواهند اثر بخش بوده و در کار خود موفق باشند. 

برای این‌کار صفات و ویژگیهایی لازم است که در این نوشته، به برخی از آنها اشاره می کنیم. 

این موارد برگرفته از کتاب آقای هنری مینتزبرگ با عنوان (Bed Time Stories For Managers)
می‌باشد. این کتاب در ایران با عنوان” قصه‌های شب برای مدیران ” ترجمه شده است.

و اما ویژگیهایی که مدیران می‌بایستی واجد آن باشند، تا موفقیت را در آغوش بگیرند .

ویژگیهای مدیران موفق

 

 • کاریزماتیک 
 • دارای اشتیاق و انرژی فراوان
 • دورنگر و استراتژیست ( فرد شهودی
 • سرزنده / مثبت اندیش
 • جاه‌طلب ( حاکم )
 • ثابت قدم / سرسخت ( جنگجو )
 • عاشق کار تیمی
 • حمایت کننده ( حامی )
 • دارای قدرت کنترل احساسات
 • قابل اعتماد و اتکا
 • مسئولیت پذیر و متعهد
 • اخلاق مدار و صادق ( معصوم )
 • جسور ( نابود گر )
 • کنجکاو ( جستجوگر
 • صبور
 • دارای نوآوری بالا 
 • دارای مهارت مذاکره 
 • آگاه و اندیشمند ( فرزانه
 • سرشار از هوش ارتباطی (هوش بین فردی)
 • عملگرا و قاطع در عمل

همانطوری‌که مشاهده می‌نمائید، بسیاری از مراحل سفر قهرمانی ، در میان صفات مدیران به 
وضوح دیده می‌شود . معنی این امر آن است که مدیران می‌بایستی مراحل اولیه و میانی 
سفر قهرمانی را طی نموده و آماده مراحل نهایی سفر باشند.

از سوی دیگر، صفاتی مانند قابل اعتماد بودن، دارای انرژی و اشتیاق بودن، سرزنده و
مثبت اندیش بودن،مسئولیت پذیر و متعهد بودن، دارای قدرت کنترل احساسات بودن و
عاشق کار تیمی بودن ، همگی به نوعی در نتایج تست نئو مشخص می‌شوند . 

بنابراین ، با انجام تست نئو، تا حدودی زیادی مشخص می‌شود که فرد مورد برای پست 
مدیریت لیاقت و آمادگی دارد یا اساسا برای پست مدیریت مناسب نمی‌باشد .